Search

Senior System Engineer

Location: Delft, The Netherlands

English version

Ben jij de zelfverzekerde en accurate IT-engineer die waarde kan toevoegen in een dynamische en security gedreven omgeving?

Riscure is een succesvolle organisatie gespecialiseerd in het testen van de beveiliging van onder meer smart cards, Pay-TV systemen, slimme meters en mobiele betalingstoepassingen. Riscure groeit snel en één van onze testproducten is dé internationale benchmark. We hebben 100+ enthousiaste collega’s waarvan de meeste een technische en academische achtergrond hebben.

Riscure steunt op een complexe IT-omgeving die, door de snelle groei van het bedrijf, een transformatie doormaakt naar een “global corporate structure”. Naast ons hoofdkantoor in Delft hebben we ook een vestigingen in San Francisco en Shanghai. Gecombineerd met de tijds- en cultuurverschillen en onze hoge security eisen zijn er voldoende uitdagingen om deze complexe omgeving te monitoren en te beheren.

Functiebeschrijving

Als Senior systeembeheerder bij Riscure werk je volgens je eigen plan, maak je een afweging van de risico’s en het effect van jouw handeling. Je zeer ervaren collega’s kunnen ook als klankbord dienen, maar uiteindelijk ben jij verantwoordelijk voor het eindresultaat van je acties. Je vindt het dus echt leuk om jouw ervaring en potentie te ontwikkelen en om zelfstandig te werken. Wij zoeken een Senior die niet schroomt om initiatief te tonen en energie krijgt van het optimaliseren van onze eigen infrastructuur.

Functie-eisen

Als systeembeheerder heb je een veelzijdige rol in een internationale omgeving waarin IT-security centraal staat. Je kunt goed communiceren met professionele en veeleisende gebruikers. Je bent bekend met netwerken, server virtualisatie en het uitvoeren van taken gebaseerd op ITIL. Gezien de aard van onze werkzaamheden, is het essentieel dat je het belang van informatiebeveiliging inziet en hier ook naar handelt.

Wij zijn op zoek naar de volgende ervaring en eigenschappen:

 • HBO werk- en denkniveau.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als Senior systeembeheerder.
 • Een grote mate van zelfstandigheid gecombineerd met goede communicatieve eigenschappen.
 • Microsoft certificering, het liefst MCSE en/of MCSA.
 • Ervaring met MS Server 2012 en 2016.
 • Ervaring met MS System Center producten.
 • Ervaring met virtualisatie met HyperV.
 • Kennis van Linux, Network Security en Firewalling.
 • Kennis van ITIL-processen.

 Wat wij bieden

Kiezen voor Riscure betekent kiezen voor een marktconform salaris, winstdeling en veel ruimte om inspirerende resultaten neer te zetten. Bovendien heb je de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en met de organisatie mee te groeien.

Daarnaast bieden wij:

 • 25 vakantiedagen en 8% vakantiegeld.
 • Een modern pensioenplan; Riscure betaalt 75% van jouw pensioenpremie.
 • Flexibele werktijden; “Feeling at home” is 1 van de kernwaarden van Riscure en wij vinden het belangrijk dat er een goede balans is tussen werk en privé.
 • Laptop van de zaak.
 • Bij Riscure zorgen we goed voor de innerlijke mens, zo zorgen we voor een verse en gevarieerde lunch en diverse versnaperingen.
 • Het kantoor van Riscure is zowel met openbaar vervoer als met de auto makkelijk bereikbaar en we hebben gratis parkeerplaatsen. Wij stimuleren het gebruik van de fiets door je een fietsplan aan te bieden.

Klinkt interessant?

Neem voor meer informatie contact op met onze HRM afdeling, bereikbaar via 015-2514090. Solliciteer je liever direct? Stuur dan jouw CV + motivatie naar recruitment@riscure.com. Alleen sollicitaties met persoonlijke motivatie worden in behandeling genomen.

[Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.]

Are you the self-assured and accurate IT engineer who can add value in a dynamic and security-driven environment?

Riscure is a successful organization specialized in testing the security of smart cards, Pay-Tv systems, smart meters and mobile payment applications. Riscure is growing fast and one of our test products is the international benchmark. We have 100+ enthusiastic colleagues, most of whom have a technical and academic background.

Riscure is based on a complex IT environment that, through the rapid growth of the company, is undergoing a transformation to a “global corporate structure”. In addition to our head office in Delft, we also have offices in San Francisco and Shanghai. Combined with the time and cultural differences and our high security requirements, there are sufficient challenges to monitor and manage this complex environment.

Job description

As a senior system administrator at Riscure you work according to your own plan, you make a weighing of the risks and the effect of your action. Your highly experienced colleagues can also serve as a sounding board, but ultimately you are responsible for the end result of your actions. So you really like to develop your experience and potential and to work independently. We are looking for a senior who is not afraid to show initiative and gets energy from optimizing our own infrastructure.

Job requirements

As a system administrator you have a versatile role in an international environment in which IT security is central. You can communicate well with professional and demanding users. You are familiar with networking, server virtualization and performing tasks based on ITIL. Given the nature of our work, it is essential that you understand the importance of information security and also act accordingly.

We are looking for the following experience and features:

 • HBO work and thinking level.
 • At least 5 years of demonstrable experience as a Senior System Administrator.
 • A large degree of independence combined with good communicative qualities.
 • Microsoft certification, preferably MCSE and / or MCSA.
 • Experience with MS Server 2012 and 2016.
 • Experience with MS System Center products.
 • Experience with virtualization with HyperV.
 • Knowledge of Linux, Network Security and Firewalling.
 • Knowledge of ITIL processes.

What we offer

Choosing Riscure means opting for a competitive salary, profit sharing and plenty of space to produce inspiring results. You also have the opportunity to develop yourself and grow with the organization.

In addition, we offer:

 • 25 vacation days and 8% holiday allowance.
 • A modern pension plan; Riscure pays 75% of your pension premium.
 • Flexible working hours; “Feeling at home” is one of the core values of Riscure and we think it is important that there is a good balance between work and private life.
 • Business laptop.
 • At Riscure we take good care of the inner person, so we provide a fresh and varied lunch and various refreshments.
 • The office of Riscure is easily accessible both by public transport and by car and we have free parking spaces. We encourage the use of the bicycle by offering you a cycling plan.

Sounds interesting?

For more information contact our HR department (+31 (0)15 2514 090). Would you prefer to apply directly? Send your CV and cover letter to recruitment@riscure.com. Applications without cover letter will not be taken into account. You will receive a response within a few business days. Reference checking and a personal assessment may be part of the application procedure.

[Acquisition by agencies is not appreciated]

 

By continuing to browse this website, you agree to the use of cookies and data processing according to our privacy statement. Close